تازه‌ها:
arrow rightarrow left

دکتر عباس کریمی

در این بخش اطلاعاتی که کاندید بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز مایل بوده تا به اشتراک قرار دهد، نمایش داده شده است.
سوابق برجسته

 • یکی از گزینه های وزارت دادگستری در دولت یازدهم
 • نامزد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در سال0 139 با تدوین برنامه جامع به توصیه هیات محترم امناء دانشگاه
 • کسب اکثریت مطلق آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1380 برای عضویت در شورای نگهبان
 • استاد تمام و رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • جایزه برترین طرح پژوهشی حقوق در دومین جشنواره فارابی به همراه لوح تقدیر رییس جمهور، یونسکو، آیسسکو
 • جایزه تنها اثر پژوهشی خارجی در چهارمین جشنواره فارابی به همراه لوح تقدیر رییس جمهور
 • استاد برگزیده جشنواره آموزشی دانشگاه تهران
 • استاد نمونه کشوری
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • رییس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
 • طراح نقشه جامع قانونگذاری در کشور و مجری بانک جامع هوشمند قوانین
 • تهیه کننده اساسنامه پارلمان کشورهای آسیایی
 • مؤلف بیش از پنجاه کتاب و مقاله به زبانهای فارسی و فرانسه و تهیه نرم افزار جامع قوانین کشور (بهارستان)
 • استاد مدعو دانشگاههای فرانسه و دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی
 • تهیه پیش نویس قانون اساسی الگوی کشورهای اسلامی و پیشنهاد اصلاحی بعضی از قوانین اساسی کشورهای اسلامی


سوابق اجرائي و تجربيات شغلي

 • رياست دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از سال 1385 تا 1388 .
 • کسب راي اکثريت مطلق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان پس از معرفي رياست قوه قضائيه در تابستان 1380
 • مديريت دو طرح پژوهشي در زمينه "حقوق پزشکي" و "حقوق کشاورزي".
 • وکيل پايه يک دادگستري از سال 1368 تاکنون.
 • رياست دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز 1381 1378.
 • مشاور حقوقي معاونت حقوقي، پشتيباني و امور مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن 1378 1377.
 • مشاور معاون حقوقي و امور مجلس وزارت کشاورزي 1377 1376.
 • عضو شوراي سرپرستان موسسه حقوق تطبيقي، 1376.
 • معاونت موسسه حقوق تطبيقي از 1376.
 • رياست موسسه حقوق تطبيقي از 1383 تا 1384.
 • عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1376 تاکنون.
 • رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي، معاون آموزشي و قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامي شيراز 1376 1375.
 • رهبري گروه "امت وسط" در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 1374.
 • مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت سرند وابسته به بنياد مستضعفان 1368 1367.
 • مشاور حقوقي بنياد مستضعفان و نيز شرکت حمل و نقل دريايي درياوند، 1368 1366.
 • مشاور حقوقي طرح مرغ لاين و اجداد به مدت 3 سال، 1368 1365.
 • نمايندگي‌هاي مختلف از وزير کشاورزي و ساير مسئولين ذيربط در ستاد تنقيح قوانين و مراجع قضايي، 1368 1365.
 • مشاور حقوقي وزارت کشاورزي 1369 1365.
 • کارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي 1365 1363.
 • سرپرستي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت رؤسا و کارشناسان دفاتر حقوقي 1363.
 • سردبير مجله موسسه حقوق تطبيقي 1384 تا 1386.
 • مدير مسئول مجله حقوقي دانشکده حقوق و علوم سياسي 1385 تا 1388 .
 • مدير مسئول مجله سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي 1385 تا 1388 .
 • کسب عنوان استاد نمونه در اولین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال 1388
 • کسب عنوان استاد نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور در سال 1388
 • برنده جایزه برترین طرح پژوهشی(بانک هوشمند تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ) رشته حقوق دومین جشنواره بین المللی فارابی( سال 1387)
 • برنده جایزه برترین اثر پژوهشی (به زبان فرانسه) رشته حقوق چهارمین جشنواره بین المللی فارابی (سال 1389)
 • مدیر طرح پژوهشی بانک هوشمند تنقیح قوانین و مقررات ایران (طبقه بندی و کدگذاری قوانین و مقررات) از سال 1384 تاکنون (در بنیاد حقوقی دکتر عباس کریمی)